Levering af affaldscontainere og råstoffer

Erhvervsaffald

Bliv klar til at sortere dit affald i flere affaldstyper

Indhent tilbudBestil tømning

Indsamling og sortering

Bliv klar til sortere dit affald i flere affaldstyper ifølge revideret Affaldsbekendtgørelse gældende for private fra 1. juli 2021 og for erhverv fra 1. januar 2022 (senest 31. december 2022).

Hvad betyder det for min virksomhed?

Den ny lovbestemmelser kræver udsortering af minimum 12 affaldstyper til genanvendelse, genbrug eller anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse.

Eksempler på affaldstyper

 • Madaffald
 • Papir
 • Pap
 • Glas
 • Metal
 • Blød plast
 • Hård plast
 • Hård PVC
 • Træ
 • Haveaffald
 • Mad- og drikkekartoner
 • Farligt affald (fx emballage fra maling, håndsprit og batterier)
 • Elektronikaffald (småt)
 • Restaffald (småt brændbart)
 • Tekstiler (fra 2022)

Mærkning ensrettes – formålet er, at vi i fremtiden vil møde det samme piktogram for en given affaldstype.

Krav om dokumentation

Følgende dokumentation skal kunne fremvises til det kommunale affaldstilsyn ved besøg på din virksomhed:

 • Din virksomheds aftale med Poul Schou (eller anden aktør) registreret i Affaldsregisteret om afhentning og genanvendelse af hver affaldstype
 • Producerede mængder
 • Genanvendelsesmål for din virksomhed

Hvorfor denne ændring? 

 

Baggrunden for den reviderede affaldsbekendtgørelse er klarlagt via et politisk ønske om en klimaneutral affaldssektor i 2030 og dermed et grønnere Danmark.

Link til affaldsbekendtgørelsen

Har du brug for hjælp? – Lad os ringe dig op

Kontaktform