Affald

Bygge- og anlægsarbejde

Affaldsanmeldelse

Der er pr. 1. januar 2021 trådt nye regler i kraft i Affaldsbekendtgørelsen. Af væsentlige ændringer, der har betydning for dig som bygherre er, at der er ændrede vilkår til håndtering af bygge- og anlægsaffald som forventeligt udgør mere end 1 ton. Reglerne omfatter nu et krav om, at du skal anmelde affaldsmængderne af dit bygge- og anlægsaffald til affaldsmyndigheden, som er den kommune hvori arbejdet skal udføres.

Miljøscreening

Kommunen vil vurdere om der foretages en screening for miljøfarlige stoffer i bygningen, anlægget eller de dele renoveringen omfatter. Screeningen har til formål at få afdækket om der kan være miljøskadelige stoffer og/eller PCB-holdige materiale til stede. I nogle tilfælde vil screeningen udløse krav om kortlægning af byggearbejdet. Kommunen kan redegøre for grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald. Miljøgennemgangen skal dokumenteres.

På baggrund af din anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og miljøgennemgangen, foretager kommunen en vurdering på håndteringen af affaldet.

Du skal forvente en behandlingstid på 2-3 uger. Sørg for at få ansøgt i god tid før byggearbejdet starter. Vi skal som transportør modtage anvisningen med løbenummer for den aktuelle byggesag før vi kan bortskaffe bygge- og anlægsaffaldet hos godkendt modtager.

Vi vil gerne hjælpe

Kontakt os gerne ved spørgsmål til dit bygge- og anlægsaffald. Vi står altid til rådighed til hjælp og vejledning. Vi kan dog ikke tilbyde at ansøge – da det er bygherres NemID der skal benyttes til udfyldelse af ansøgningen.

Link til Affaldsanmeldelse i Odense Kommune

Link til Affaldsbekendtgørelsen BEK nr 2159 af 09/12/2020

Husk

  • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.
  • Evt. miljøscreening.
  • Sikre anvisning og løbenummer sendes til Poul Schou A/S
  • Modtager skal senest to uger efter byggesagens afslutning indberette mængder for løbenummer til kommunen.
  • Færdigmelding til Poul Schou når det sidste affald er transporteret.