Affaldstyper

Affaldstyper og sortering af affald

Forskellige typer af affald

Forskelligt affald kræver forskellige håndtering og det kan vi hjælpe dig med, se vores vejledninger om affald nedenfor.

Vi er ikke ude på at gøre affald besværligt, men det bliver nemmere for dig og for os at håndtere det, hvis det er sorteret. I forbindelse med miljørigtig affaldshåndtering, er genbrug af affaldstyper, et nøgleord vi ikke kan komme udenom. Prisen bliver som sagt billigere, hvis det er nemmere for os at håndtere. Men hvis du ikke selv har lyst eller tid til at sortere det, så hjælper vi dig gerne med det.

Hjælp til håndtering af affald i Odense og omegn?

Vi har et mål i Odense, som er at nedbringe mængden af affald, der ikke kan genanvendes. Det vil sige, at vi arbejder med at nedbringe mængden, der går til forbrænding og deponering, for dermed at øge mængden af affaldet til genanvendelse. Det er vores fælles mål og vores fælles ansvar, at arbejde mod mindre affald.

Du kan læse mere om Odense Kommunes tanker om klima og affald i Odense her.

Affaldstyper

Der findes mange typer af affald, og derfor også mange typer af måder at sortere og håndtere det på.
Vi giver dig her et overblik over de forskellige affaldstyper, og hvordan du behandler dem når de skal bortskaffes. 

Asbest og eternit
Emballering af asbestholdigt affald

Asbeststøv og andet affald, der indeholder asbestfibre, skal afleveres til deponi. Asbestholdigt materiale skal være emballeret og forseglet i støvtæt emballage og mærkes ”asbestholdigt affald”.

Hele plader af asbest og eternit

Også hele asbest- og eternitplader skal emballeres for at udgå asbeststøv fra plader, der eventuelt knækker under transporten.

Asbest- og eternitaffald afregnes som en afgift efter den bortskaffede mængde til dagspris.

Beton, tegl og asfalt

For bedst at genanvende bygningsaffald i form af murbrokker, beton, tegl, asfalt og lignende affald skal det afleveres særskilt.

Rent affald

Rent affald, der let kan genanvendes, kan eksempelvis være:

 • ren beton max. 60×60 cm
 • stort beton/jernbeton over 60×60 cm
 • ren tegl
 • asfalt
Blandingsprodukter

Blandingsprodukter, der skal sorteres inden de kan genanvendes, kan eksempelvis være:

 • beton/tegl
 • beton/tegl/jord
 • asfalt/jord
Genanvendelse

Beton-, tegl- og asfalt-produkter sorteres, knuses og bearbejdes til forskellige grus og stenkvaliteter. Beton, tegl, asfalt afregnes som en afgift efter den bortskaffede mængde til dagspris.

Læs også om bygningsaffald her

Brændbart affald

Forbrændingsegnet affald eller brændbart affald – er affald med en positiv brændværdi. Der skelnes mellem småt brændbart og stort brændbart.

Stort eller småt brændbart

Affaldet er småt brændbart hvis alle dele er under 1 meter, stort brændbart hvis det indeholder dele på over 1 meter. Brændbart affald kan være inventar, møbler, træ, paller, brædder, storskrald, flamingo, små mængder plast (ikke pvc), snavset pap og papir etc.

Du kan læse mere om vores udvalg af containere til både stort og småt brændbart her.

Afgift til dagspris

Brændbart affald afregnes som en afgift efter den bortskaffede mængde til dagspris.

Byggeaffald

Hos Poul Schou har vi stor erfaring og specialisering i forhold til at transportere byggeaffald for vores kunder. Vi sørger naturligvis for, at byggeaffaldet afleveres på et godkendt deponi og rådgiver gerne i henhold til at minimere mængden af byggeaffald og øge mængden af genbrugeligt affald.

Undgå uforudsete miljøafgifter

Byggeaffald vedrører alt affald, der hverken kan genbruges eller forbrændes. Mange virksomheder skaber forskelligt byggeaffald i forbindelse med deres arbejde. Som virksomhed kan man minimere sine miljøafgifter betydeligt ved at udføre en miljørigtig affaldshåndtering. Forkert håndtering af byggeaffald kan derimod udløse uforudsete miljøafgifter. Derfor er det vigtigt at håndtere og deponere det korrekt.

Byggeaffald som skal afleveres på deponi kan eksempelvis være:

 • trykimprægneret træ
 • isolering
 • sanitet, asbest
 • ikke-genanvendelig hård PVC
 • blød PVC
 • gips

Se mere om hvilket materialer der hører under byggeaffald og korrekt affaldssortering her. Al deponeringsegnet byggeaffald afregnes ved aflevering som en afgift efter den bortskaffede mængde og til den pågældende dagspris.

Har du brug for rådgivning er du velkommen til at kontakte os.

Elektronikskrot

Afhængig af hvor store mængder elektriske/elektroniske produkter, der skal kasseres, opstiller vi containertype svarende til mængden. Disse byttes eller afhentes efter aftale. Vi afleverer elektronikskrot (EE-skrot) til godkendt modtager som slutbehandler produkterne efter gældende lovgivning for WEEE-affald.

Blandet elektronikaffald

Blandet elektronikaffald er produkter, der indeholder elektroniske komponenter, der forsynes med strøm fra batteri eller lysnettet.

Elektronikaffald med billedrør

Elektronikaffald med billedrør er en særskilt fraktion. Produkterne består hovedsageligt af computerskærme og fjernsyn.

Harddiske

Vil du sikre at oplysninger, som er gemt på harddisk ikke kommer i forkerte hænder, tilbyder vi makulering af harddiske. Det gør vi gennem vores søstervirksomhed Dansk Sikkerheds MakuleringKontakt os gerne for en snak om sikkerhedsmakulering.

Læs mere om makulering af harddiske

Elektronikskrot afregnes som en afgift efter den bortskaffede mængde til dagspris.

Grene, træ og haveaffald

Komposterbart have- og grenaffald fra buske, træer, planter etc. skal bortskaffes særskilt til en godkendt miljøstation. Her gennemgår affaldet en komposteringsproces, for derefter at blive genanvendt i byens private haver. For at blive kategoriseret som komposterbart skal grene og træstykker have en diameter på under 25 cm.

Jord og haveaffald holdes adskilt

Bemærk, at en container med grene, træ og haveaffald ikke må indeholde jord. I dette tilfælde afleveres det som deponeringsegnet affald, som er til en højere afgift.

Gratis for private og boligforeninger

For private og boligforeninger i Odense gælder det at komposterbart affald kan afleveres afgiftsfrit ved at udfylde en affaldsblanket.

Virksomheder

For virksomheder afregnes komposterbart affald som en afgift efter den bortskaffede mængde til dagspris.

Har du brug for hjælp til træfældning?

Har du brug for træfældning eller beskæring, så klarer vi også det med vores træfældningskran. Den snupper let træer, der ellers er svære at komme til eller som står tæt på bebyggelse.

Jern og metal

Jern og metal i store og små mængder indsamles og bortskaffes til genanvendelse.

Skrotbehandling

Jern- og metalskrot behandles, neddeles og sorteres i jern og metaller, således opnås den bedst mulige udnyttelse af råvaren. Har du store mængder, kan det godt betale sig at sikre en god sortering inden afhentning. Der er nemlig temmelig stor prisforskel på de forskellige grupper. Får du eksempelvis blandet dine metaller op med elektronikskrot, vil du skulle betale for bortskaffelsen – istedet for at blive godtgjort. Med en god sortering sikrer du derfor, at du får de bedste priser for dit jern- og metalskrot. Du kan læse mere om elektronikskrot her.

Genbrugelige jern- og metalprodukter er bl.a.

 • reoler
 • vandrør
 • radiatorer
 • bjælker
 • stolper
 • kobber
 • messing
 • rustfrit stål
 • aluminium
 • bly
 • zink
 • kabler
 • restprodukter fra fremstilling
Godtgørelse ved bortskaffelse

Jern- og metalskrot afregnes som en godtgørelse efter den bortskaffede mængde og kvalitet til dagspris.

Har du brug for rådgivning til sorteringen af dit jern- og metalskrot er du velkommen til at give os et kald.

Jord

Jord er ikke bare jord. Når du skal arrangere bortkørsel af jord, er det vigtigt at vide, om det er rent eller forurenet – og det er uanset om du er privatperson eller skal bortskaffe i erhvervsøjemed.

Hos Poul Schou tilbyder vi bortkørsel af både ren og forurenet jord for private og erhvervskunder i Odense og omegn. Vi tilbyder også at tage alt papirarbejdet i forbindelse med afklaring af om din jord er ren eller forurenet. Vores erfarne medarbejdere har mange års erfaring med området og derfor kan vi også tilbyde områdets mest professionelle opgravning og bortkørsel.

Hvordan ved du om din jord er ren eller forurenet?

Ved opgravning eller bortkørsel af jord skal det undersøges, om grunden er kortlagt som ren eller forurenet jord. På www.grundkortfyn.dk kan du undersøge, hvilken kategori din grund er kortlagt i:

 • Klik på knappen “se kort”
 • På fanen “søg” kan du indtaste din adresse.
 • På fanen “lag” klikker du på “jordforurening”
 • herefter vinges af ved “områdeklassificering”

Er grunden farvet violet kan grunden være forurenet, hvorfor der skal tages en jordprøve. Hvis du lader os klare din bortkørsel af jord, så sørger vi naturligvis for alt papirarbejdet i forbindelse med prøvetagning. Endvidere sørger vi for at deponere både ren og forurenet jord korrekt og i henhold til gældende lovgivning.

Pap og papir

Pap og papir skal afleveres særskilt til genbrug – det gavner miljøet og økonomien. Du kan nemlig få penge for dit pap og papir – men det skal være rent for at kunne genbruges.

Genbrugeligt pap og papir

Genbrugeligt pap og papir kan være kontorpapir, tryksager, aviser, brunt emballagepapir, emballagekarton, bølgepap og papkasser.

Har du papir med personfølsomme eller fortrolige oplysninger på, er det vigtigt, at de bliver bortskaffet på sikker vis. For at undgå, at dine eller dine kunders oplysninger kommer i de forkerte hænder, anbefaler vi altid, at du får dem sikkerhedsmakuleret. Til det kan du eksempelvis bruge Dansk Sikkerheds Makulering, der makulerer din dokumenter på din adresse.

Ikke-genbrugeligt pap og papir

Ikke genbrugeligt pap og papir er mælkekartoner, pizzabakker, plastbelagt pap og materialer der har været i forbindelse med madvarer. Desuden må rent pap og papir ikke blandes med plast og flamingo.

Godtgørelse ved bortskaffelse

Genbrugeligt pap og papir godtgøres efter den bortskaffede mængde og kvalitet til dagspris.

Vi har mange forskellige containertyper, og har selvfølgelig også en container til til behov.

Plastfolie

Plastfolie skal afleveres særskilt til genbrug – det gavner miljøet og økonomien. Du kan nemlig få penge for din genbrugelige plastfolie. Plast opdeles i to typer, blød plast og hård plast.

Blød plast

Plasttypen LDPE (low density polyethylene), en blød plastfolie, er velegnet til genanvendelse. LDPE plast er oftest klar plast (gennemsigtig) og anvendes til palle emballering og indpakning af større varer.

Bløde plasttyper
 • strækfolie, som er tyndt og elastisk materiale. Anvendes til palle emballering, evt. med en svejsning i den ene ende
 • krympefolie, er tykkere en strækfolie. Anvendes til større parti varer. Folien opvarmes ved emballering og krymper rundt om varepartiet
 • pallehætter (krympehætter), er også krympefolie. Er lukket i den ene ende og trækkes over en palle ved emballering
 • blød plastfolie fra fx gartnerier og landbrug kan genbruges, det er en fin kvalitet LDPE. Kan være både klar og farvet
 • sække i kraftig folie, der har været anvendt til kalk, jord og gødning, genbruges som blød plast
Hård plast

De hårde plasttyper kan ikke godtgøres. Hård plads er blandt andet fra vinduer, afløbsrør og kloakrør, fra plasthavemøbler, PET flasker, blomsterbakker og urtepotter fra gartnerier.

De hårde plasttyper kan genanvendes i produktion af plastposer, plastfolie, sække og rør.

Godtgørelse ved bortskaffelse

Genbrugelig plastfolie (blød plast) godtgøres efter den bortskaffede mængde og kvalitet til dagspris.

PVC

PVC-plastik findes både som hård og blød og skal altid sorteres fra andet affald og afleveres særskilt.

PVC-produkter som skal genanvendes
 • rør og tagrender
 • vinduer og døre
 • tagplader
PVC-produkter som skal deponeres
 • gulv- og vægbeklædning
 • persienner
 • tagfolie
 • presenninger
 • slanger
 • membranfolier
 • ventilationsslanger
 • toiletcisterner
 • tætningslister
Bortskaffelse

PVC afregnes efter den bortskaffede mængde til dagspris.

Storskrald

Brændbart storskrald er typisk affald fra husholdningen – dog undtaget dagrenovation.

Eksempler på storskrald kan være
 • møbler
 • tæpper
 • madrasser
 • træ (dog ikke trykimprægneret)
 • hård plast fra fx havemøbler
 • trapezplader m.m.
Bortskaffelse

Storskrald afregnes som en afgift efter den bortskaffede mængde til dagspris. Se vores sorteringsvejledning.

Storskrald fra dødsbo

Det er afgiftsfrit ved aflevering af et dødsbo fra en privat husstand i Odense Kommune såfremt denne blanket er udfyldt. Blanketten er kun gyldig, når pårørende eller bobestyrer har skrevet under.