Levering af affaldscontainere og råstoffer

Råd og vejledning
i affaldssortering

Indhent tilbudBestil tømning

Affaldshåndtering i Odense og omegn

Korrekt affaldshåndtering er altid producentens, kundens, ansvar. Men som transportør og indsamler lader vi dig ikke i stikken. Vores ambition er, via fortsat uddannelse af medarbejdere og chauffører, herunder indsamleruddannelsen som er lovkrav fra Miljøstyrelsen, at holde os orienteret om gældende lovgivning, udvikling og ændring hos vores kunder og samarbejdspartnere. Således er det vores mål at være dit foretrukne valg i forbindelse med affaldshåndtering.

Vi har gennem mange år, håndteret affald i Odense og omegn med stor succes. Vi kan både rådgive og vejlede, vores kunder i miljørigtig affaldssortering og håndtering af affald generelt. Vi bortskaffer affald i Odense, på en ansvarlig måde og på en måde, så det mindst muligt belaster din økonomi og vores fælles miljø.

Vi har et mål i Odense, som er at nedbringe mængden af affald, der ikke kan genanvendes. Det vil sige, at vi arbejder med at nedbringe mængden, der går til forbrænding og deponering, for dermed at øge mængden af affaldet til genanvendelse. Det er vores fælles mål og vores fælles ansvar, at arbejde mod mindre affald.

Du kan læse mere om Odense Kommunes tanker om klima og affald i Odense her.

Gratis affaldsanalyse

 

Prisen på bortskaffelse af affald beregnes som kørselsomkostninger, containerleje samt afgift til modtageanlægget. Eller endnu bedre – som en godtgørelse, der modregnes kørsels- og lejeomkostningerne. Ved at sortere korrekt og bortskaffe en øget mængde til genanvendelse, kan virksomheden nedbringe affaldsomkostningerne.

Vi tilbyder en gratis analyse af din virksomheds affaldsløsning. En analyse, der sikrer, at du bortskaffer på den mest optimale måde – af hensyn til både miljøet og din økonomi. Kontakt os for at høre nærmere.

Sortering af affald i Odense

Ved at have en grundig affaldssortering hjælper du ikke blot miljøet, men også din egen pengepung. Når vi sørger for fjernelsen af dit affald vurderer vi opgaven ud fra flere kriterier, blandt andet, hvor godt affaldet er inddelt efter sorteringsvejledningen. Ved at have en omhyggelig sortering bliver bortskaffelsen nemmere og dermed bliver din pris også bedre.

Forbrændingsegnet affald er materialer som ikke imprægneret træ, plastmaterialer der ikke kan genanvendes samt gummi, flamingo og andet brændbart affald. Alt i denne kategori, må gerne afleveres sammen.

Deponeringsegnet affald er materialer som gipsplader, vinduesglas, keramik, fugemasse, støbesand og meget mere. Men også materialer som trykimprægneret træ, PVC-plast og asbestholdige materialer, alle disse materialer skal dog afleveres særskilt.

Genanvendeligt affald er heldigvis den største kategori. Det er i denne kategori de klassiske sorteringsting er, som for eksempel glas, pap og papir er. Men det er også her gammel asfalt, jern, lysstofrør og dæk skal under. Det der gør, at materialerne kan genanvendes, er at de er velsorteret.

Har du brug for hjælp? – Lad os ringe dig op

Kontaktform